Hvorfor en faksserver?

Hvorfor en faksserver?

 

 solutions_desktop_faxing2

Hva kan en faksserver løsning

gjøre for oss?

 

 

Faks er en fellestjeneste

På samme måte som bedriftens e-post system,  er faks en fellestjenste. Det ville være utenkelig å la enhver liten brukergruppe ha sitt eget e-postsystem. Like lite effektivt er det å overlate til den enkelte hvordan fakser skal håndteres. Det optimale er når alt er integrert. Tenk bare om du skal sende et rundskriv,  hvor enkelt det ville være om du kunne gjøre det i én operasjon, selv om mottakeren ønsket e-post eller faks.

En faksserver integreres sømløst og parallelt med deres eksisterende brukermiljøer;  MS Exchange, Domino, Lotus Notes, MS Office,  CRM,  ERP,  SAP osv.  Brukerne får der igjennom umiddelbart tilgang til inn- og utgående telefaks på sin arbeidsstasjon. Dette betyr blant annet:

 • Raskere og sikrere håndtering av faks

Faksing foregår direkte fra brukerens arbeidsstasjon, uten omveier via printer og manuell sending på en faksmaskin. Dette betyr økt effektivitet, men også betydelig høyere kvalitet og lesbarhet på den sendte faks.

 • Hurtig og sikker behandling av innkommende saker

Der er ingen forsinkende ledd i leveringen av faksene. De går lynraskt over nettverket og befinner seg hos mottakeren kun sekunder etter at de er sendt fra avsenderen. Sjansene for at fakser forsvinner eller feilleveres er minimal, og skyldes da som regel andre faktorer enn fakssystemet.

 • Økt dokumentkvalitet

Fakser som mottas på hovedkontoret og som skal fakses videre behøver ikke gå gjennom flere faksapparater. Dette sikrer at faksen har en meget høy kvalitet og lesbarhet når den kommer frem.

 • Økt dokumentsikkerhet og konfidensialitet

Faksene blir ikke liggende på faksmaskiner eller i posthyller, men overføres kun mellom de parter som skal ha innsyn i dokumentene. Det er også enkelt å legge opp til ekstra sikkerhet rundt faksingen idet alt underlegges den eksisterende datasikkerhet.

 • Bedre utnyttelse av eksisterende systemer og rutiner

Produktet integreres med allerede eksisterende infrastruktur. Derved øker kapasitetsutnyttelsen og eksisterende rutiner blir enda mer inkluderende.

 • Minimalt opplæringsbehov

Behovet for opplæring er minimalt fordi brukeren kjenner og kan bruke grensesnittene fra før. Dette gir også en meget lav terskel for brukerne til å ta i bruk systemet det er investert i.

 • Parallell støtte for faks fra alle miljøer

Faksserveren blir et nav som mottar og ruter, køer og sender,rapporterer og kvitterer til og fra brukere og applikasjoner i ulike miljøer og for alle bedriftens ulike behov.

 • Betydelige besparelser i forbindelse med både arbeid og materiell

Analyser viser at med en trafikk på bare 25 sider utgående faks pr dag sparer man godt over 3000 kroner hver dag ved å benytte en nettverksbasert faksløsning. I gjennomsnitt er besparelsene for innkommende faks omtrent like store.

 • Støtte for isdn for å møte krav til hurtighet og automatisering i moderne faksløsninger

Ved bruk av isdn fås en digital behandling av fakstrafikken. Dette gjør at fakskøen avvikles ca 60% hurtigere, og at innkommende fakser kan gis automatisk behandling basert på data som følger faksen.

 • Rimelig “inngangsbillett”

Bedrifters behov for en faksløsning varierer og for å treffe med riktig dimensjonert løsning, leverer Telesoft produkter fra utvalgte leverandører. Er behovet enkelt, finner vi en enkel og rimelig basis løsning, dog med med all den funksjonalitet som trengs for å innføre et høyeffektivt fakssystem for hele organisasjonen. For mer avanserte behov bygger vi på til alle bokser er krysset av.

 • Én løsning for hele organisasjonens faksbehov

Vårt budskap går ut på at telefaksløsningen skal tilfredsstille alle behov knyttet til fakstjenesten, og er like enkelt og greit å bruke som e-post. Dette er viktig fordi telefaks for mange fremdeles er det foretrukne media for forretningskritisk korrespondanse.