Fakssikkerhet

Fakssikkerhet

Velkommen til Admiral Secure Products, Ltd., leverandøren av SC5000 familien av sikkert utstyr for sikring av deres sensitive fakskommunikasjon. Admiral sikrer faksintegriteten mot så vel tilfeldig og overlagt innsyn.

  • Produkter
  • Infoskjema
  • IP Transport sluppet
Mars 2005: Admiral annonserer slipp og generell tilgjengelighet for sin IP Transport opsjon for overføring av sikre faksdata over et IP basert nettverk. Bruken av IP transport har et antall viktige fordeler for kundene:

Viktige fordeler:

  • Først og fremst kan man bruke sine eksisterende pakkesvitsjede nettverk for sikre faksoverføringer og dermed eliminere dyre tellerskritt for disse sendingene.
  • Dernest oppnås økt kontaktpålitelighet. I mange land er det ofte vanskelig å etablere en sikker samtale i løpet av vanlige faksapparaters timeout periode (vanligvis 30 sekunder). Kontaktoppretting for IP basert kontakt er blitt målt i 2-3 sekunders området. Til sammenligning er det ved konvensjonelle oppringinger mer vanlig med 23-25 sekunder.
  • For det tredje oppnås betydelig økt produktivitet. Med kortere oppkoblingstider og raskere gjennomstrømning tar ut- og inngående fakser betydelig kortere tid. Det betyr mer effektiv bruk av både materiell og personell.

SC5200 GateKeeper sluppet

Mars 2005: Admiral annonserer slipp og generell tilgjengelighet for sin SC5200 GateKeeper sikker directory server. GateKeeper gir en sikker og autentisert måte å lokalisere peer SC5K enheter på et nettverke hvor IP adresser kan endre seg over tid. SC5200 GateKeeper byr på en rekke unike fordeler:

Viktige fordeler:

  • Muligheten til å tilordne et ‘alias’ nummer til en enhet som kan brukes til å sende sikre fakser uansett hvor i nettverket og uavhengig av IP adressen.
  • Muligheten til å benytte DHCP eller NAT for IP klare SC5K enheter.
  • Muligheten til å plukke opp og flytte en IP klar SC5K enhet og plugge den i et annet nettverk hvor som helst i verden og ha den øyeblikkelig tilgjengelig og adresserbar fra hvem som helst i nettverket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*